Christer Eldh, prefekt på Lunds Universitet - varför är mångfald viktigt för näringslivet?

På institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet, driver vi sedan vår etablering år 2000 forskning kring närings- och arbetslivsfrågor kopplade till mångfald. Sedan fyra år har vi också ett kandidatprogram i ”Equality and diversity management”. Det gör vi av flera vetenskapligt grundade skäl men den mest uppenbara anledningen är att mångfald inom näringslivet skapar värden. Existerande och nya företag lyckas bättre med att tillgodose samhällets behov av tjänster och varor i en alltid förändrad marknad genom att fler perspektiv inkluderas. En olikhet av kompetenser och erfarenheter skapar en dynamik och blir dessutom en mer attraktiv arbetsplats. 

 

Christer Eldh/prefekt