Manpower AB - varför är mångfald viktigt för näringslivet?

-Framtidens vinnare i näringslivet kommer att vara de som nu satsar helhjärtat på ett aktivt mångfaldsarbete. Detta är tyvärr ingen självklarhet idag men vi vill vara drivande i frågan, detta ansvar har vi som en av regionens största privata arbetsgivare. Mångfald gynnar den enskilda individen, företagen och i slutändan hela vårt samhälle. Vi känner att vi i vårt samarbete med MINE har hittat en partner som delar vår vision och våra värderingar i detta ytterst viktiga arbete och vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete. Manpower AB vill göra sina kunder till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad.

-Idag pågår det en kamp om talangerna, genom vårt arbete för ökad mångfald vill vi vara en attraktiv partner för hela arbetsmarknaden, inte bara delar av den, betonar Jacob Börrensen, Försäljningschef at Manpower AB